Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 
Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
 
 
 
 
Kemaskini Pada: 17 Ogos 2022
Versi 8.1.0
 
Pencapaian Piagam Pelanggan
2018|


Laporan Analisa Pencapaian Piagam Pelanggan 2018 (Berdasarkan Laporan SCS Score Card Setiap Suku Tahun)
  Berdasarkan Laporan Analisis SCS Score Card Pentadbiran Bahagian Serian
Perkara
     Suku      Bil.    Transaksi     Bil.    Transaksi
MPP
    Bil.     Transaksi
TMPP
   Percentage   (%)
PERMOHONAN SURAT KUASA (LA) ATAU PROBET DALAM MASA 10 HARI Q1 123
123
 0  100%
Q2  117 117
0
100%
Q3  0 0
0
 0
Q4  0  0 0
 0

PERMOHONAN SIJIL ANAK ANGKAT DALAM 5 HARI BEKERJA

Q1  23 23
0 100%
Q2  12 12
0
100%
Q3  0 0 0
0
Q4  0 0
0 0

PENDAFTARAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN (BARU) 1 HARI BEKERJA

Q1  124 124
0
100%
Q2  95 95
0
100%
Q3  0 0 0
0
Q4  0 0
0 0

PENGELUARAN EKSTRAK NAMA-NAMA PERNIAGAAN SERTA MERTA DI KAUNTER BAYARAN PEJABAT DAERAH

Q1  279 279
0
100%
Q2  199 199
0
100%
Q3  0  0  0  0
Q4  0  0  0  0

PINDAH BUTIR-BUTIR NAMA PERNIAGAAN & PEMBATALAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN YANG TELAH DIWARTAKAN DALAM 1 HARI BEKERJA

Q1 26
26
0
100%
Q2  16  16 0
100%
Q3  0  0  0  0
Q4  0  0  0  0

PEMBAHARUAN NAMA - NAMA PERNIAGAAN 1 HARI

Q1   662   662  0  100%
Q2  492 492
0
100%
Q3  0  0  0  0
Q4  0  0  0  0
PINDAH HAKMILIK LESEN SENAPANG PATAH (SHOTGUN) MELALUI PROBET/ SEMASA HAYAT DALAM 10 HARI BEKERJA Q1 Nil
Nil
Nil
 Nil
Q2  Nil  Nil  Nil  Nil
Q3  0  0  0  0
Q4  0  0  0  0
 

PERMIT MEMBELI PELURU SENAPANG PATAH (SHOTGUN) SERTA MERTA

Q1  1052 1052
0
100%
Q2  1079 1079
0
100%
Q3  0  0  0  0
Q4  0  0  0  0
  

LESEN PERKAHWINAN KHAS BUKAN ISLAM DALAM 1 HARI BEKERJA

Q1  37 37
0
100%
Q2  36 36
0
100%
Q3  0  0  0  0
Q4  0  0  0  0
 

PERMOHONAN BARU LESEN PUNGUTAN AWAM DALAM 5 HARI BEKERJA

Q1  2 2
0
 100%
Q2  1 1
0
100%
Q3  0  0  0  0
Q4  0  0  0  0
Pertunjuk :-
MPP - Mengikut Piagam Pelanggan
TMPP - Tidak Mengikut Piagam Pelanggan

Q1:January - March | Q2:April - June | Q3: Julai - September  | Q4: Oktober - Disember